Ładowanie strony

# Kahlenberg - Reinsurance Insurance

Instytucje finansowe

Instytucje
finansowe

Posiadamy doświadczenie w ubezpieczeniach instytucji finansowych, banków, funduszy private equity lub venture capital, firm leasingowych i innych. Z uwagi na potrzebę zaaranżowania wysokich limitów w oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej, jako Broker organizujemy programy koasekuracyjne lub/i wykorzystujemy w tym celu naszą współpracę z rynkiem Lloyd’s.

  • Oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, w tym: PE, VC, Banki
  • Ubezpieczenia Bank Blanket Bonds (banki), OC zawodowe (w przypadku braku ochrony BBB),
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
  • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
  • Tworzymy programy ubezpieczenia i nadzoru/kontroli mienia stanowiącego zabezpieczenie udzielanych przez bank kredytów etc.