Ładowanie strony

# Kahlenberg - Reinsurance Insurance

Ubezpieczenie inwestycji infrastrukturalnych

Ubezpieczenie
inwestycji infrastrukturalnych

Kahlenberg RI jest firmą, która posiada doświadczenie w kompleksowym wsparciu Inwestora bądź Generalnego Wykonawcy w przygotowaniu inwestycji już na jej bardzo wczesnym etapie. Doradztwo przy tworzeniu zapytań ofertowych (SIWZ) z odpowiednim określeniem niezbędnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest  istotnym elementem zarządzania ryzykami w projekcie.  Ponadto kwestie ubezpieczeniowe stanowią istotny element w negocjacjach z instytucjami finansowymi, które są dawcami kapitału na daną inwestycję. Jesteśmy również doświadczonym partnerem przy tworzeniu i wdrażaniu światowego standardu związanego z zarządzaniem obszarem ubezpieczeń w projektach inwestycyjnych w formule „pod klucz” tj. modelu OCIP (Owner Controled Insurance Program) i CCIP (Contractor Controled Insurance Program).

W związku z tym prowadzimy następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ryzyka finansowe:

 • ubezpieczenia wadialne,
 • ubezpieczenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu,
 • ubezpieczenia usunięcia wad i usterek,
 • ubezpieczenie zwrotu zaliczki i inne.

Ryzyka techniczne:

 • ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu,
 • ubezpieczenia strat wynikające z opóźnień na skutek zdarzeń losowych,

Ryzyka odpowiedzialności cywilnej:

 • OC zawodowa architekta, projektanta,
 • OC zawodowe podwykonawców – dedykowane limity na dany projekt,
 • OC maszyn budowlanych.

Ryzyka transportowe:

 • cargo, OC przewoźnika lub spedytora.

Ryzyka osobowe:

 • ubezpieczenie NNW pracowników budowlanych.