Ładowanie strony

# Kahlenberg - Reinsurance Insurance

Międzynarodowe korporacje

Międzynarodowe
korporacje

Jesteśmy dumni, że zaufało nam wiele przedsiębiorstw i powierzyło obsługę obszaru ubezpieczeń. Naszymi Klientami są firmy z branży finansowej, chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, energetycznej oraz drzewnej.

Wspólnie z naszymi Klientami każdorazowo omawiamy strategię zarządzania obszarem ubezpieczeń tak, aby wspierać ich wszelkie działania rozwojowe minimalizujące ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych lub roszczeń związanych z działalnością danej firmy.

W zależności od branży zwracamy uwagę na typowe i główne specyficzne ryzyka w nich występujące związane z samym procesem produkcyjnym, jak również wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej za produkt lub ciągłości dostaw etc.

Oprócz ryzyk związanych z posiadanym mieniem lub produktem wspieramy naszych Klientów w obszarze dystrybucji w kraju oraz poza terytorium RP tworząc programy ubezpieczenia wierzytelności handlowych.

Istotnym instrumentem dbałości o pracowników i kadrę menedżerską jest innowacyjny grupowy program ubezpieczeń na życie, który zabezpiecza samego pracownika, jak i jego najbliższych w sytuacji wypadku lub nagłego zachorowania.

Ubezpieczenia zdrowotne mające na celu szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych są świetnym uzupełnieniem takiego programu.