Ładowanie strony

# Kahlenberg - Reinsurance Insurance

Sport

Sport

Kahlenberg RI zajmuje się kompleksową obsługą związków sportowych, klubów i stowarzyszeń tworząc we współpracy z polskim i zagranicznym rynkiem ubezpieczeniowym rozwiązania na najwyższym światowym poziomie.

Nasza oferta dotycząca ubezpieczenia imprez masowych/sportowych, w szczególności obejmuje:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów,
 • ubezpieczenia nadwyżkowe pokrywające szkody przekraczające limit wynikający z rozporządzenia – z uwagi na bardzo niskie limity wynikające z powyższego rozporządzenia proponujemy naszym Klientom ubezpieczenia z wyższymi sumami gwarancyjnymi,
 • ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy masowej (event cancelation) pokrywające koszty związane ze zwrotem za zakupione bilety, kosztami sponsorów, jak i praw do transmisji powstałe w wyniku zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od ryzyka ataku terrorystycznego podczas imprezy masowej,
 • ubezpieczenie NNW uczestników imprezy masowej.

Ubezpieczenia osób/zawodników wyczynowo uprawiających sport obejmujące:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia wraz z pokryciem kosztów diagnostyki, zabiegów operacyjnych i rehabilitacji w ramach ubezpieczenia NNW lub zdrowotnego,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób wyczynowo uprawiających sport poza granicami RP,
 • ubezpieczenia NNW.

Ponadto oferujemy:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla menadżerów sportowych,
 • ubezpieczenie kontraktów zawodniczych,
 • ubezpieczenie utraty „wartości” zawodnika,
 • ubezpieczenie nagród zawodniczych – również dla sponsorów,
 • ubezpieczenie wspierające atrakcyjność imprezy sportowej (np.: „whole in one”)